POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PPD

Implementată la data de 2023-12-11

PROIECT LOCALNICII S.R.L. se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să se conformeze legilor aplicabile privind protecția datelor și confidențialitatea, inclusiv dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”). 

În această Politică, trimiterile la "noi", "nostru" înseamnă compania PROIECT LOCALNICII S.R.L.Trimiterile la "dumneavoastră" se referă la persoana care utilizează site-ul nostru și ne furnizează informații și date cu caracter personal.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

PPD explică practicile PROIECT LOCALNICII S.R.L. (în continuare ’’LOCALNICII’’) referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către LOCALNICII.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de LOCALNICII se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice țării în care LOCALNICII operează.

CINE SUNTEM?

Site-ulhttps://localnicii.roeste operat de PROIECT LOCALNICII S.R.L., o companie legal constituită și înregistrată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12020/2023, cu sediul social în Bucureşti, P-ţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, etaj 1, sector 1, având CUI 48409108.

CUM PUTEȚI LUA LEGĂTURA CU NOI?

Dacă aveți întrebări specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal sau la modul în care le folosim vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa:dpo.localnicii@gmail.com

PROTECȚIA MINORILOR

Serviciile furnizate de LOCALNICII nu sunt destinate sau adresate minorilor sau persoanelor sub vârsta legală de consimțământ. Orice persoană care ne furnizează informații personale înțelege și declară că are vârsta de 18 ani sau că a depășit vârsta de consimțământ legal conform jurisdicției sale. În cazul în care aflăm că un minor a încercat sau a trimis informații personale nu vom accepta aceste informații și vom lua măsuri pentru a elimina aceste informații din evidențele noastre.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă̆ orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră̆) sau indirect (de exemplu datele pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • Datele pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de comandă de produse de pe site-ul nostru: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon;
 • Datele pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de contact/chestionare de pe site-ul nostru:nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 • Date privind tranzacțiile:numărul contului bancar date cu caracter personal referitoare la modalitatea de plată a serviciilor: data tranzacției, valoarea tranzacției, parte a numărului de card, numărul tranzacției, statutul tranzacției, ID-uri parțiale sau complete ale sistemelor de plată electronică, istoricul tranzacțiilor legate de contul clientului, indiferent dacă acestea sunt procesate prin intermediul site-ului web sau prin intermediul unor servicii terțe, inclusiv datele de conectare; (se pot modifica mențiunile cu privire la această categorie de date, astfel încât să corespundă activității dvs.)
 • Informații obținute prin schimbul de mesaje cu noi prin intermediul site-ului web, e-mailurilor, telefonului, inclusiv reclamații, fotografii, înregistrarea convorbirilor telefonice atunci când ne contactați pentru a vă deservi și a ne îmbunătăți serviciile;
 • Alte date necesare pentru derularea activității noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra și alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activității noastre sau a interesului legitim al societății, Astfel, colectăm în mod automat anumite date, chiar dacă utilizați pur și simplu site-ul nostru web și nu apelați la serviciile noastre. Acestea includ: adresa dumneavoastră IP, data și ora la care ați utilizat serviciile noastre, detalii despre software și hardware, browser-ul pe care îl utilizați, informații despre sistemul de operare al dispozitivului care utilizează serviciile noastre, de exemplu, cele mai recente versiuni ale aplicațiilor și setările de limbă, date referitoare la clicurile pe care le faceți, la paginile care vă sunt afișate și la răspunsul dumneavoastră la elementele de informare, numele furnizorului de internet, înregistrări video atunci când vizitați site-urile noastre comerciale și administrative. (în funcție de activitatea dvs. acest articol poate fi păstrat, șters sau actualizat)

TEMEIUL ȘISCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • În scopul încheierii și executării contractelor dintre părți - Conform art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR

Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR

Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale, precum și în scopul monitorizării tranzacțiilor în scopul prevenirii fraudei, spălării banilor și înșelăciunii etc.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ne revin și deci imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului nostru web.

 • În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR

Prelucrăm date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri despre campanii viitoare, invitații la diverse evenimente.

Dacă ați optat să primiți notificări de tipnewsletter, din când în când putem utiliza informațiile dumneavoastră personale, inclusiv adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon pentru a vă trimite notificări promoționale cu privire la produsele, serviciile sau evenimentele noastre noastre care vă pot interesa. 

 • În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță -Conform art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR

Astfel, colectăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și sigură pe site-ul nostru, inclusiv prin utilizarea de cookie-uri.

Utilizarea cookie-urilor

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni care poate fi plasat pe hard diskul computerului dumneavoastră în scopul înregistrării. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutului site-ului.

Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

Nu sunteți obligat să acceptați un cookie din partea noastră sau a oricărui alt site web. Puteți să vă actualizați browser-ul astfel încât să nu accepte cookie-uri. Vă rugăm să consultați secțiunea "Ajutor" a browser-ului dumneavoastră pentru instrucțiuni privind modul corect de a face acest lucru. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. 

Cu toate acestea, din motive legitime de securitate este posibil să refuzăm accesul la un anumit conținut al site-ului web dacă nu acceptați utilizarea unui cookie sau a unui dispozitiv similar.

Pentru mai multe informații despre ce cookie-uri folosim și despre informațiile personale pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor, despre modul de dezactivare a acestora și despre utilizarea cookie-urilor de la terți, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile, disponibilă aici: Cookies

Optimizarea furnizării serviciilor

Informațiile dumneavoastră personale sunt utilizate pentru a optimiza furnizarea serviciilor, respectiv pentru:

 • monitorizarea și îmbunătățirea nivelului serviciilor noastre și îmbunătățirea satisfacției clienților;
 • urmărirea preferințelor în materie de produse și servicii pe care le oferim;
 • a analiza tendințelor clienților și o mai bună comercializare a serviciilor sau produselor noastre prin comunicarea de informații despre ofertele promoționale disponibile sau evenimentele care se vor desfășura;
 1. În scopul rezolvării solicitărilor, întrebărilor sau reclamațiilor dumneavoastră - Conform art. 6 alin. 1 literele a și b sau / și f din GDPR

În acest scop vom prelucra date cu caracter personal, precum numele și prenumele și datele de contact, pe care ni le furnizați în secțiunea corespunzătoare a site-ului web, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră este posibil ca, în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care LOCALNICII colaborează și / sau altor terți furnizori de servicii ai LOCALNICII.

De asemenea este posibil ca LOCALNICII să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dumneavoastră a unei legături cu LOCALNICII, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea LOCALNICII în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dumneavoastră și LOCALNICII înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a LOCALNICII.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

LOCALNICII va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când accesați și beneficiați de serviciile oferite de LOCALNICII păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru LOCALNICII;
 2. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dumneavoastră, dar nu mai mult de 1 an de la ultima corespondență trimisă;
 3. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre definite în conformitate cu reglementările legale în vigoare). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 2 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră. Daca vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 4. În cazul în care datele dumneavoastră au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim al LOCALNICII păstrăm datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 2 ani de la prima interacțiune cu dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care LOCALNICII le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstram datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesam. Acest drept se aplică ı̂n circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor și anume:
 • exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică LOCALNICII) să verifice corectitudinea datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • LOCALNICII nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea LOCALNICII ı̂n temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră̆ ).
 1. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date ı̂ntr-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră̆ sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune ı̂n orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul ı̂n ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere ı̂n fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră̆ de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de LOCALNICII.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct ı̂n orice moment. Puteți să faceți acest lucru dând click pe linkul "dezabonare" ı̂n orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune ı̂n orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

În cazul exercitării unui sau mai multora dintre drepturile dumneavoastră trebuie să vă verificăm identitatea pentru a ne asigura că informațiile sunt furnizate doar persoanei care are dreptul la ele. 

LOCALNICII nu este obligată să răspundă la cererile de informații decât dacă i se furnizează suficiente detalii care să permită identificarea locației informațiilor și să se asigure de identitatea persoanei vizate care a formulat cererea.

În principiu, LOCALNICII nu va dezvălui informații despre alte persoane ca răspuns la solicitarea unei persoane vizate. Accesul la astfel de date nu va fi acordat, cu excepția cazului în care persoanele implicate își dau acordul pentru divulgarea datelor lor.

LOCALNICII nu este obligată să furnizeze copii ale documentelor care sunt deja în domeniul public.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

LOCALNICII se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI 

Datele cu caracter personal prelucrate de către LOCALNICII vor putea fi divulgate și / sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală / contractuală pentru LOCALNICII de a proceda în acest mod (pentru a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi, inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre, pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă).

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, LOCALNICII poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți, instituții de plată autorizate, bănci, precum și societăți de transferuri poștale licențiate;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementările aplicabile.

Nu transferăm date dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

LOCALNICII a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii LOCALNICII, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama LOCALNICII sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

Pentru a proteja toate informațiile personale care se află sub controlul nostru am implementat politici de securitate, reguli și măsuri tehnice adecvate care acoperă practicile de utilizare sau divulgare necorespunzătoare, modificarea neautorizată, distrugerea ilegală sau pierderea accidentală.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să rețineți că această politică de confidențialitate poate suferi modificări în mod periodic. În cazul în care modificăm această Politică de confidențialitate în moduri care afectează modul în care utilizăm informațiile dumneavoastră personale vă vom informa cu privire la opțiunile pe care le puteți avea ca urmare a acestor modificări. De asemenea vom posta o notificare care să ateste că această Politică de confidențialitate a fost actualizată. În cazul în care se aduc modificări semnificative la Notificarea privind confidențialitatea, de exemplu, care afectează modul în care dorim să utilizăm informațiile dumneavoastră personale vom trimite o notificare (inclusiv, pentru anumite servicii, notificarea modificărilor la Politica privind confidențialitatea prin e-mail).

LEGĂTURI EXTERNE

Acest site poate conține linkuri sau bannere către alte site-uri web externe operate de terți. Dacă utilizați oricare dintre aceste linkuri externe veți fi direcționat către un site care nu este acoperit de politicile noastre de confidențialitate. Această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv informațiilor colectate pe site-ul LOCALNICII. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru conținutul site-urilor web ale terților.