TERMENI ȘI CONDIȚII LOCALNICII

Prezentarea noastră

Suntem PROIECT LOCALNICII S.R.L., o companie legal constituită și înregistrată conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12020/2023, cu sediul social în Bucureşti, P-ţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, etaj 1, sector 1, având CUI 48409108, denumită în continuare ,,LOCALNICII’’.

 1. Definiții. Scop

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către LOCALNICII, ceea ce duce la buna funcționare a Site-ului și o mai bună experiență a utilizatorilor.

1.2. În cadrul acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care din context reiese altfel, expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:

,,Site-ul LOCALNICII” reprezintă website-ulhttps://localnicii.ro, precum și orice secțiune și subsecțiune a acestuia, prin intermediul căreia LOCALNICII prezintă și promovează Produsele oferite spre vânzare, publică link cu o listă de întrebări (Sondaj LOCACLNICII) în vederea urmăririi tendințelor antreprenorilor locali cu propria afacere dar și cu ecosistemul financiar, promovează antreprenorii locali, iar Utilizatorii/Cumpărătorii pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de LOCALNICII sau pot să acceseze link-urile cu chestionare prin care să contribuie în realizarea unor statistici. De asemenea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora;

,,Cumpărător/Client’’ - persoana fizică care își face un cont pe site-ul LOCALNICII și plasează o comanda sau plasează o comandă în calitate de vizitator, fără a avea un cont asociat.

,,Utilizator’’ – persoana fizică care răspunde întrebărilor regăsite în link-ul de sondaj, respectiv (atașat link) 

,,Vânzător’’ - societatea comercială PROIECT LOCALNICII S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, P-ţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A3, etaj 1, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/12020/2023, Cod Unic de înregistrare 48409108.

,,Bunuri’’- orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului.

,,Comandă’’ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

,,Contract’’ - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele ,iar Cumpărătorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse. Contractul la distanță este încheiat între Vânzător și Cumpărător, nefiind necesară prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

,,Plată’’ - înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Cumpărător, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Vânzător, respectiv achiziționării de către Cumpărător, a unuia sau mai multor Produse.

,,Specificații’’ - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

,,Informaţiile Confidenţiale” - înseamnă orice informație în legătură cu Vânzătorul sau Cumpărătorul au pus-o la dispoziție fie înainte sau după data semnării Contractului sau orice informație pe care Utilizatorul a pus-o la dispoziție ca urmare a completării Sondajului Localnicii.

,,Sondajul Localnicii” – presupune o serie de întrebări în vederea urmăririi tendințelor antreprenorilor locali cu propria afacere, dar și cu ecosistemul financiar.

1.3. Prezentul document stabilește Termenii şi condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între LOCALNICII şi fiecare Cumpărător/Utilizator care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi sau completarea Sondajului Localnicii .

1.4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă a Siteului sunt guvernate de politica de confidențialitate („POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ”), care completează acești Termeni și condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. Dispoziții generale

Orice vizitator sau utilizator al site-uluihttps://localnicii.roare obligația ca, înainte de a vizita sau de a utiliza paginile site-ului, să citească și să studieze cu atenție Termenii și condițiile de utilizare, precum și Politica privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care nu este de acord cu prevederile acestora este obligat să nu utilizeze site-ul nostru. În caz contrar, se consideră că acceptă în mod expres și necondiționat termenii și condițiile de utilizare, că a luat cunoștință de Politica privind protecția datelor cu caracter personal și că își exprimă acordul cu privire la conținutul acestora. Termenii și condițiile de utilizare, astfel cum sunt detaliate mai jos, sunt valabile pentru întregul conținut al Site-ului.

Ne asumăm și ne rezervăm dreptul de a face orice modificare prevederilor prezentelor Termenii și condiții, de a șterge sau de a adăuga orice informație, de a suspenda sau întrerupe Site-ul sau orice parte a acestuia, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, iar utilizatorul Site-ului este de acord și acceptă această prevedere.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

Întregul conținut al site-ului https://localnicii.ro, incluzând texte, noutăți, grafice, fotografii, desene, imagini, simboluri, mărci comerciale, servicii furnizate și în general, orice tip de fișiere (dar fără a se limita la aceste exemple) sunt protejate prin dreptul de proprietate intelectuală, după cum este reglementat prin dispozițiile naționale, europene și internaționale privind proprietatea intelectuală, cu excepția drepturilor recunoscute în mod expres către terți. Prin urmare, se interzice în mod expres folosirea, reproducerea, republicarea, copierea, stocarea, vinderea, transmiterea, distribuirea, publicarea, executarea, „descărcarea (download)”, traducerea, modificarea în orice mod, pe fragmente sau în rezumat, a conținutului site-ului nostru, fără obținerea acordului prealabil, expres și în scris din partea noastră.

Cu titlu excepțional se permite stocarea și copierea individuală a fragmentelor din conținut pe un computer personal, pentru uz strict personal, fără intenția de exploatare comercială sau de altă natură, dar sub condiția ca întotdeauna să se indice sursa de origine, fără ca acest lucru să presupună în vreun fel acordarea de drepturi de proprietate intelectuală. Orice alt element care este inclus în paginile site-ului nostru și reprezintă marcă comercială înregistrată și produse ale proprietății intelectuale a unor terțe părți, revin în sfera proprie de responsabilitate și nu au nicio legătură cu LOCALNICII.

 1. Cum funcționează?

Comenzile pe Site pot fi inițiate de către Clienții care au cont creat pe Site. Contul pe Site se poate crea de către Clientul persoana fizică, care trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să creeze un cont, pe numele său, pe Site.

LOCALNICII își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont, daca acest refuz este dictat de modul de derulare a activității sale și de principiile politicii sale comerciale.

Prin efectuarea înregistrării și deschiderea unui Cont pe site-ul https://localnicii.ro, Clientul este de acord cu Politica de Date Personale publicată pe Site și cu acești Termeni și Condiții.

Prin completarea Sondajului Localnicii, Utilizatorul este de acord cu Politica privind protecția datelor cu caracter personal, publicată pe Site și cu acești Termeni și Condiții.

Adresa de email și numărul de telefon pe care le indică Clientul/ Utilizatorul la momentul plasării comenzii/ completarea Sondajului Localnicii trebuie să-i aparțină. Nu se acceptă furnizarea unei adrese de email, a unui număr de telefon sau a altor date de contact care nu aparțin Clientului/Utilizatorului.

Clientul are dreptul de a închide contul său, fără a oferi motive, prin utilizarea funcției „Dezactivare cont client”.

Pentru motive justificate, LOCALNICII își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel LOCALNICII., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.

 1. Cum comand?

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres de Vânzător. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

Prin lansarea unei comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare la distanță (e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii online;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plătii online;

- datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și/sau incorecte;

- livrări consecutiv eșuate.

În anumite situații și pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. Dacă se modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, corespunzător comenzii neefectuate, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile.

În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

Finalizarea de către Client a Comenzii implica, per se, acceptarea de către acesta a obligației de a face plata prețului Produselor şi a costurilor de livrare, despre al căror cuantum, Clientul este informat înainte de confirmarea Comenzii.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 1. Prețul și modalitatea de plată

Prețul și modalitatea de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prețurile Bunurilor afișate în cadrul site-uluihttps://localnicii.roinclud T.V.A. conform legislației în vigoare.

Plata produselor se efectuează doar prin credit/debit card la plasarea comenzii.

Referitor la plata cu cardul trebuie să aveți în vedere următoarele informații:

 • acceptăm doar carduri cu simbolul menționat în secțiunea de plată; (sunteți obligați să indicați cadurile care sunt acceptate la plată pe site)
 • pentru siguranța dumneavoastră, toate tranzacțiile sunt criptate;
 • cardul dumneavoastră poate fi refuzat la plată din următoarele motive:
 1. i - cardul poate fi expirat (verificați să nu se depășească data de expirare a cardului);
 1. ii este posibil să se fi atins limita maximă a cardului (contactați banca pentru a verifica să nu se fi depășit suma permisă pentru a cumpăra cu cardul dumneavoastră);

iii este posibil să se fi introdus o informație greșită (verificați să fi completat corect toate câmpurile necesare).

Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

Clientul va primi pe e-mail factura emisă de Vânzător. Astfel, prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic la adresa de e-mail menționată.

 1. Livrarea

Produsele sunt livrate la adresa indicată de Client în Comandă, prin curier (sistem door-to door).

Produsele sunt livrate de curier doar pe teritoriul României, indiferent de sistemul de livrare ales de Client și doar în limita stocului disponibil.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Costurile de livrare sunt suportate integral de către Client și sunt evidențiate separat în Comandă. LOCALNICII poate decide suportarea (în anumite condiții comerciale stabilite de acesta) costurilor de livrare, în mod integral sau parțial, caz în care aceste aspecte vor fi anunțate pe Site.

În afara de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor.

 1. Returul

Conform legislației în vigoare, produsele alimentare achiziționate NU pot fi returnate sau înlocuite.

 1. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de site-ul nostru sunt destinate exclusiv prelucrării electronice sau de altă natură, respectiv sondaj, și în niciun caz, nu vor fi vândute, închiriate sau transmise în alt mod și/sau comunicate unor terțe părți, altfel decât în modul descris în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal regăsită pe Site.

 1. Informații confidențiale

Atât LOCALNICII cât și Utilizatorul/Cumpărătorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentele Termeni și condiții, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către LOCALNICII/Cumpărător/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către LOCALNICII cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția LOCALNICII pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Cumpărător/Utilizator despre care LOCALNICII consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații (iii) sunt cunoscute de LOCALNICII înainte de a fi primite de la Cumpărător/Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de LOCALNICII independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Cumpărător/Utilizator.

Cumpărătorul/Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de LOCALNICII, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a serviciului contractat, LOCALNICII își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Cumpărătorului/Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

LOCALNICII își rezervă dreptul de a dezvălui o parte sau toate Informațiile Confidențiale în legătură cu Cumpărătorii/Utilizatorii în conformitate cu legislația în vigoare (ex: atunci când este necesar pentru apărarea în instanță, pentru soluționarea unor dispute sau când le sunt cerute anumite informații de către autorități/instituții publice sau private etc.)

 1. Legături (Links)

LOCALNICII poate face conectarea cu alte site-uri sub formă de link-uri, dar nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul și serviciile acestora, precum nici pentru termenii și condițiile de administrare și protecție a datelor cu caracter personal pe care le utilizează și nici nu garantează disponibilitatea acestora. Vizitatorul/utilizatorul site-urilor conectate este singurul responsabil pentru vizitarea acestor site-uri și pentru orice probleme care pot apărea din conținutul și/ sau serviciile acestora.

Trimiterile către Site-ul LOCALNICII pot fi făcute doar în mod echitabil, legal, fără a sugera orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră, dacă aceasta nu există, iar denumirea noastră, logo-urile și/sau mărcile afișate pe acest site nu pot fi utilizate fără permisiunea noastră, prealabilă, expresă și scrisă sau într-un mod care să aducă atingere reputației noastre ori să profite în mod neloial de aceasta.

 1. Notificarea modificărilor

LOCALNICII își rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile de mai sus în cadrul legal existent și/sau care va fi în vigoare. Nicio modificare a prezentelor Termeni și condiții nu va fi luată în considerare și nu va face parte din acești, decât dacă a fost redactată în scris și a fost inclusă în prezentul document.

În cazul în care Termenii și condițiile prezentate vor suferi modificări LOCALNICII va putea informa vizitatorii/Clienții prin anunțuri prin intermediul Site-ului.

 1. Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de Codul Civil Român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 1. Legea aplicabilă

Prezentele Termene și Condiții sunt guvernate de prevederile legislației române și ale dreptului internațional, precum și de Directivele și Regulamentele dreptului european și se interpretează în lumina regulilor de bună-credință, etică în afaceri și scopul social și economic al dreptului.

În cazul în care se va constata că una dintre prevederi lor este contrară legii și, prin urmare, nulă sau anulabilă, aceasta încetează să producă efecte, fără a afecta în niciun mod validitatea altor termeni și/sau condiții descrise.

LOCALNICII și Clienții/Utilizatorii vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară.

Jurisdicția în soluționarea eventualelor litigii care ar putea rezulta din orice controversă, procedură, neînțelegere sau revendicare a dumneavoastră și/sau care ar putea decurge din relația dintre părți, contractuală sau de altă natură, aparține instanțelor judecătorești din România.

Consumatorii au la dispoziție și procedura SAL care reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care se oferă consumatorilor posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori către Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.

 1. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind adrese de email generate automat și care expiră după o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa și va fi considerata o tentativă de fraudă. LOCALNICII își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente concursurilor/campaniilor/promoțiilor în curs, fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: alterarea conținutului Site-ului, încercarea de afectare a performantelor serverelor LOCALNICII, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

Pentru orice întrebări cu privire la Termenii si Condițiile de utilizare website, Clienții/Utilizatorii pot contacta Vânzătorul la email:dpo.localnicii@gmail.com